Zelfverdediging: de enige rechtvaardiging voor geweld

,

Dit artikel gaat over de bescherming van onze eigen, zelfgekozen manier van leven. Bestaande systemen en organisaties ter bescherming van burgers lijken steeds minder in staat om hun taak volgens de belangen van de burgers naar verwachting te vervullen.
Buiten de politie en het militaire apparaat om zijn er weinig mensen in staat om adequaat te reageren op medemensen die met messen staan te zwaaien of erger.

“A Tree Never Hits An Automobile Except In Self Defense.”

Woody Allen

Politie, ook al zet je de straten er vol mee, kan niet overal en altijd present zijn om direct in te grijpen. Om een drenkeling te redden wachten we niet op de brandweer, maar degenen die kunnen zwemmen springen zelf het water in. Misschien.

Dit zijn voorbeelden fysieke bedreigingen. Hoe zit het met al die andere bedreigingen? Wie beschermt me tegen opdringerige verkoopmethoden, tegen leugens op de NPO, op ON of tegen onwaarheden van meneer Rutte? Wie beschermt mijn PC of mijn smartphone tegen phishing, hacken en dataspionage? En wie kan me beschermen tegen afpersing, door de overheid, zodra die het op me gemunt heeft? Of, voor degenen die de overheid nog in bescherming willen houden: wie beschermt me tegen afpersing door onsamenhangend straattuig? Wie beschermt kinderen tegen kinderlokkers, wie grijpt er integen pesten en indoctrinatie op school? Wie beschermt me tegen Covid 19; en wie beschermt me tegen de belangen van de zorgindustrie?

In het themanummer “Kwetsbaarheid” heeft Libertair Perspectief al eerder aangestipt hoe zeer mensen op allerlei terreinen kwetsbaarder zijn geworden. Behalve de traditionele criminaliteit, waartegen we ons altijd al door de politie beschermd wisten, komt daar nu in toenemende mate een dwingende en heerserige overheid bij, die niet schroomt om professionele meppers in te zetten tegen vreedzame demonstranten. Het soort politie dat recentelijk is ontstaan en op vreedzame mensen losgelaten wordt, discrimineert niet meer op leeftijd, gender of ras. We zien dat nu ook witte (!) mensen met grijs haar in elkaar gemept worden; we waren er getuige van hoe een jonge vrouw een schedelbreuk opliep omdat de waterkanonschutter geen onderscheid meer maakte tussen geweldloze vrouwen en mannen. BOA’s delen boetes uit, zelfs tegen gehandicapten voor het parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten [1]. Geen enkele discriminatie meer! Zonder onderscheid des persoons. Je bent allemaal vogelvrij. Of je nu lid bent van de LP of van Groen Links: je kunt sinds kort legaal gemept, beboet, achtervolgd en afgeperst worden. En ook al vind je vanuit jouw perspectief dat het nog meevalt, een zekere escalatie van geweld in de maatschappij voelen we toch allemaal wel.

In een geruchtmakend recent interview vertelt Shoreh Festhali hoe snel het proces van degeneratie van de vrije samenleving naar een totalitaire dwangmaatschappij kan gaan. Ze trekt de parallel met wat er zich nu in Nederland en de “vrije” Westerse landen afspeelt. Zij komt tot de conclusie, dat totalitarisme alleen kan bestaan vanwege het gebruik van geweld. Grof, fysiek geweld.

Libertair Perspectief

Volgens de libertarische beginselen: individuele zelfbeschikking en non-agressieprincipe, is zelfverdediging de enige rechtvaardiging voor het gebruik van geweld. Of dit nu door ongeschoren jonge mannen in spijkerbroek of door geüniformeerden in staatsdienst wordt uitgeoefend: we mogen ons tegen elke agressie verdedigen. Als het moet, ook met geweld. Het doel van gebruik van geweld is om agressie te stoppen. Je probeert daarbij te vermijden om zelf agressief te worden. 
Omdat de overheid in onze staatsordening het monopolie over het gebruik van geweld heeft staat ze niet te trappelen om haar burgers in zelfverdediging te trainen. Je zult dat dus zelf moeten doen, en daarbij goed beseffen dat je de huidige vorm van overheid daarmee concurrentie aandoet. En zeker word je met argusogen bekeken als je zelfverdediging niet individueel, maar groepsgewijs gaat trainen. Veel mensen zien in dat soort clubjes al gauw het ontstaan van paramilitaire organisaties, die het op machtsovername voorzien hebben. 
Uit libertair perspectief wil je niet met zulke groepen geassocieerd worden. Als je toch weerbaarder wilt worden, dan zul je dat het best individueel kunnen aanpakken.

Verdediging tegen fysiek geweld: Krav Maga

Er zijn situaties waarin je niet er omheen komt je af te vragen wat je beste antwoord is op fysiek geweld. Als kind leerde je misschien dat terugslaan soms helpt, en dat hard weglopen de betere bescherming is als je tegenover een overmacht staat. Zelfverdediging staat jammer genoeg niet in de kerndoelen voor het bewegingsonderwijs. 
Zelfverdediging wordt vaak gezien als iets waarin je je als particulier moet bekwamen. Een nog onverdachte optie daarvoor is Krav Maga.
“Krav Maga” is hebreeuws (קרב מגע), en het betekent “contactgevecht”. Het is een verdedigingskunst, opgezet door de Hongaar Imi Lichtenfeld. Het heeft zich in Israël ontwikkeld tot een techniek die uitsluitend op zelfverdediging is gericht. Het is zeker geen sport. De International Krav Maga Federation (IKMF) is in Nederland vertegenwoordigd en biedt cursussen “voor burgers” aan. 

Wapenbezit

Degenen die plezier in vechten en schieten hebben die kunnen dat het best doen in sportclubverband. Het typisch libertarische uitgangspunt, dat het hebben van wapens ter zelfverdediging niet verboden mag worden, heeft helemaal niets te maken met het plezier om er maar op los te schieten, maar alles met het uitgangspunt dat je het instandhouden van je eigen leven niet zomaar kunt delegeren aan anderen. De mensheidsgeschiedenis laat zien, dat mensen en bevolkingen die zich niet zelf kunnen weren, meer risico lopen om slachtoffer van misbruik, exploitatie en genocide te worden. Het zijn misdaden, die vaak door tirannieke overheden aan de eigen bevolking worden gepleegd. Het is overduidelijk dat overheden wereldwijd duizenden malen meer onschuldige slachtoffers hebben gemaakt dan criminele elementen in de samenleving. De vraag is dus helemaal niet zo vreemd of het wel zo verstandig is om overheden een geweldmonopolie toe te staan.

Wij vertrouwen in Nederland heel erg op de “goede” overheid. “Waffenkunde“, dat hadden ze vroeger in de DDR als schoolvak. In Nederland haalden we onze neus daarvoor op. We leefden immers in ons vrije Westen en wij hadden geen zorgen om onze veiligheid, we hadden immers de NAVO met onze eigen Josef Luns aan het hoofd. Met zorg beseffen we echter nu, anno 2022, dat diezelfde “goede” overheid meer en meer dwang op haar bevolking uitoefent en niet schuwt om haar geweldsmonopolie tegen geweldloze eigen burgers in te zetten. Die ontwikkeling is zó zorgelijk, dat het verstandig lijkt om over verdediging tegen overheidsgeweld te gaan spreken.

Het principe van zelfverdediging wordt in Zwitserland consequent omgezet. Omdat in Zwitserland de burger soevereiniteit heeft is hij zelf het eerst verantwoordelijk om zichzelf te verdedigen tegen geweld. De samenwerking in milities is gebaseerd op de eed van wederzijdse bijstand van 1 augustus 1291, waardoor Zwitserland als land is ontstaan. De bewapening van iedere “weerbare man” is vanzelfsprekend, en er is een bijna-plicht om bepaalde periodes van je leven deel te nemen aan militaire trainingen en aan (jaarlijkse) schietoefeningen. 
Puur libertarisch is Zwitserland ook niet. In een libertarische samenleving zou er geen verplichting mogen zijn om aan gemeenschappelijke activiteiten mee te doen. Zulke militaire trainingen zouden op vrijwilligheid moeten baseren. “Weerbare” mensen die daar dan niet aan mee willen doen kunnen dan geen recht doen gelden op verdediging van hun lijf en goed. 

Wat wel libertarisch is in Zwitserland is de in de constitutie vastgelegde neutraliteit van het land: je mengt je niet in in de conflicten van anderen.
De zorg, dat in een land waar wapenbezit vrij is, gekke dingen kunnen gebeuren is natuurlijk niet weg te praten. Zelfs in Zwitserland, waar zeer weinig excessen voorkomen, werd in 2001 de halve parlementsbezetting van het Kanton Zug uitgemoord door een Zwitser, een man die als querulant werd bestempeld, een man die voortdurend zijn beklag deed bij autoriteiten, die daar blijkbaar niet naar zijn zin op reageerden. Tekenend is echter, dat de redenen voor dat beklag tot op de dag van vandaag niet publiek gemaakt zijn. De man kwam tot zijn terreurdaad, vlak nadat de officier van justitie een klacht tegen hem had ingediend. Dit voorval heeft ervoor gezorgd, dat Zwitserse ambtenaren en autoriteiten iets meer gehoor geven aan “moeilijke” mensen.
Veel trieste incidenten waarbij misbruik van wapens wordt gemaakt zijn terug te voeren op diepe frustraties bij de daders over de onrealistische beloftes van de collectivistische maatschappij.

Defensie

Vrij wapenbezit is een heet hangijzer in de Libertaire Partij Nederland. In de praktsiche politiek zal vrij (vuur)wapenbezit in Nederland een aantal bruggen te ver zijn. Vanuit de beginselen (Zelfbeschikking en Non-Agressie Principe) is echter veel te zeggen voor de mogelijkheid jezelf effectief te kunnen beschermen tegen agressie.
De discussie over hoe we ons efficiënt tegen agressief overheidsgeweld te weer kunnen stellen, verdient, gezien de trend tot verruwing van het overheidsoptreden aandacht. De vraag is misschien heel actueel of er niet iets veel beters bestaat dan vuurwapens om je eigen of een vreemde overheid van je af te houden. Hoe krijg je een regering weg die niet meer de belangen van het volk dient, zonder geweld uit te oefenen? Is dit een goed antwoord: Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres? Is het beoefenen van counter-economics een effectieve vorm van zelfverdediging?

Standpunt Libertaire Partij

Het verkiezingsstand van de LP over defensie neemt wel al het neutraliteitsprincipe over:

“Voor Defensie ziet de LP een nieuwe kerntaak weggelegd. De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in uiteenlopende conflicten in de wereld. Dit veroorzaakt veel leed, kost veel geld en leidt op termijn tot nieuwe, nog onvoorziene conflicten. De LP wil dit veranderen.

Nieuwe focus

Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten. We moeten stoppen met ons te mengen in andermans conflicten. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies.

De LP wil dat Defensie een nieuwe focus krijgt die gericht is op het uitvoeren van een kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied.

Slagvaardige en betaalbare strijdkracht

We streven naar een neutrale rol op het wereldtoneel. Dit betekent een slagvaardige en betaalbare strijdkracht, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete dreigingen. Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben aangevallen.

Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.

Dit doet de LP door:

  • Defensie een focus te geven
  • Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;
  • Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten

[1]
Dit betreft een schrijnend geval uit de familiaire entourage van de schrijver van dit artikel.