Goal 7: Affordable and clean Energy

Sustainable Development Goal 7 – Betaalbare En Duurzame Energie

,

 “Sustainable” Development Goal nummer zeven (7), jawel, heeft als titel “betaalbare en duurzame energie” gekregen. “Toegang tot betrouwbare, betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Dat is nog geen gegeven, en daartoe dient SDG7. Bovendien: energie gebruiken zoals we dat de afgelopen eeuw deden, dat gaat niet meer.”

Deze stelling kun je op de nederlandse propagandasite “duurzaamheid.nl” lezen: 
Waarom noemen we dit een propagandasite, en nog wel een gevaarlijke ook? Welnu, lees even mee:  “Wij zijn op een missie om duurzame verandering te versnellen door de nieuwe generatie vernieuwers te ondersteunen bij het realiseren van disruptieve oplossingen en daarmee anderen te inspireren om duurzaam te handelen.”  Dwingen heeft op vandaag “inspireren”

De energietransitie heeft geen haast.

Het “dat gaat niet meer” is niet helemaal waar. Het zinnetje dient voornamelijk om een gevoel van urgentie te kweken, en die is er niet. De energietransitie kan de mensheid op haar dooie gemak voltrekken, zoals ze dat altijd al heeft gedaan. De klimaatverandering (dat wordt SDG 13: “climate action”) laat ons nog minstens enkele honderden jaren tijd voordat er misschien evenveel CO2 in de lucht zit dan gemiddeld over de laatste 500’000 jaar, waarin de mens op aarde rondwandelde. En als dat peil bereikt is, dan zit er minder koolstof in de vorm van kolen, olie of aardgas opgesloten in de aardlagen. Ooit waren dat planten, die koolstof uit de atmosfeer haalden en zuurstof produceerden.

Terug naar betaalbare energie. In elk tijdperk en in elke regio gebruikte de mens de best bereikbare, de meest betaalbare energie, en die bleek dan voor die periode tegelijk ook de duurzaamste te zijn. Wat, duurzaam? Jawel, omdat in elk tijdperk de meest efficiënte gebruiksmethode werd ontwikkeld. Niemand wil iets weggooien. Kwestie van economische waardeschepping.
Werd brandhout schaars, dan werd turf en kolen opgegraven. Kolen hebben het, mede door de ontwikkeling van geologie en mijnbouwkunde, in de vrije markt tegen gas en olie afgelegd. Het “fossiele tijdperk” heeft gebonden koolstof in de vorm van CO2 weer in de atmosfeer teruggebracht, waardoor het door planten voor hun groei gebruikt kan worden. Je kunt stellen dat dat eigenlijk dringend nodig is en dat de mens de natuur misschien wel een handje helpt, want er zit op dit moment veel te weinig CO2 in de atmosfeer. En wat de “opwarming” betreft is het nog altijd veel te koud. De gemiddelde temperatuur op aarde ligt nu twee graden lager dan het gemiddelde van de periode dat homo sapiens op de wereld voorkomt.
Maar ook fossiele brandstoffen als energiebron zullen het uiteindelijk afleggen tegen andere energiebronnen, zoals kernenergie, dat wezenlijk goedkoper is en praktisch onbeperkt kan worden opgewekt. Maar er is absoluut geen rechtvaardiging om, zoals de hotshot-aanjagers van duurzaam.nl, “disruptief” bezig te zijn.

Libertair perspectief

Welvaart en goedkope energie zijn eng met elkaar verweven. Het gebruik van de goedkope – fossiele – energiebronnen van onze eeuw wordt zwaar belast om met de opbrengst – en dat is regeringsbeleid – de subsidiëring van duurdere en minder duurzame energiebronnen te bekostigen. De ontwikkeling van de welvaart loopt daardoor terug. Tijdens het proces blijft er tegelijk nog een hoop geld in het administratieve systeem van de overheid steken. We zien dat zulk overheidsbeleid de natuurlijke gang naar voortdurende verbetering afremt en blokkeert.

Goedwillende Nederlanders laten zich door foute verhaaltjes overtuigen. Fossiele energie zou fout zijn, Nucleaire energie zou fout zijn en minder welvaart zou goed voor ons zijn. Dat is allemaal onzin.

Hoe de huidige welvaart te danken is aan betaalbare fossiele energiebronnen blijkt uit de schok die er door Europa gaat nu er geen aardgas uit Rusland meer komt. De koude realiteit haalt de fantasie van de ontkoolstoffers in. Mensen gaan weer hout sprokkelen en het narratief dat “we” vanwege de op handen zijnde klimaatcatastrofe in slechts enkele jaren van fossiele brandstoffen af zouden moeten, wankelt. De stem van de rede, van het verstand is weer een beetje te horen: “fossiel” blijkt namelijk ook goed voor het vergroenen van de aarde en de klimaatverandering gaat misschien wel – we zijn er nog niet helemaal zeker van – de goede, ietsje warmere kant uit. 

Bovendien zien we veelbelovende uitvindingen die laten hopen op overvloedige, nog goedkopere energiebronnen zoals schone nucleaire energie, Thorium- en Kernfusiereactoren. Er is een zee van tijd om technologiën te ontwikkelen die geleidelijk de fossiele brandstoffen (gedeeltelijk) kunnen vervangen. Er hoeft helemaal niks in 2030 veranderd te zijn. Het verbieden door gehersenspoelde EU-apparatschiks van de productie van benzine- en dieselmotoren voor auto’s is grote, onhaalbare onzin. Het is tegen de vrije markt en tegen keuzevrijheid. Contra-libertair. Dat noemen wij een communistische dictatuur en motiveert de John Galts van onze tijd slechts om hun paarlen niet voor de zwijnen uit te strooien.

De schuld op “Poetin“, of op “de banken” of op “de geldelite” afschuiven leidt af van het werkelijke probleem: die van de totale frustratie van de vrije markt en de desastreuze beïnvloeding van ons kwetsbare politieke “partijdemocratische” systeem. Shell heeft het wel gezien en is buiten de EU gaan zitten. De directrice van Urgenda schuift aan bij duurzaam.nl. De gehersenspoelde samenleving krijgt nu gewoon een koekje van het eigen zottendeeg. En overigens lopen Leopard tanks gewoon op dieselolie. Gaat Nederland nu elektrische tanks bestellen?

Daarbij moet je je realiseren dat SDG 7 van de VN helemaal niet van fossiele brandstoffen af wil. De VN pleit alleen ervoor dat er schoner mee omgegaan zou moeten worden. In subdoel 7.4 van de 2030 agenda lees je:

“By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology.”

En daar is niemand op tegen. Leve de vooruitgang van de technologie in een vrije markt in een vrije samenleving.

De afbraak van welvaart door het World Economic Forum

Het WEF speelt een zeer bedenkelijke rol in de sturing van bedrijven en regeringen in de richting van een gedwongen “energietransitie”. Het gebruikt de SDG’s van de Verenigde Naties maar kopieert ze niet letterlijk, ze gaan soms veel verder:

“The content, including attached key issue headings and texts, is drawn from expert- and machine-curated knowledge on the World Economic Forum’s Strategic Intelligence platform; it is not a reproduction of the official text of the SDG.“

Onder het kopje “strategic intelligence” produceert het WEF met haar “machine-curated platform“, je leest het goed, een “machine-curated platform“, praktisch elke dag een of meerdere artikelen gewijd aan energie. Laat dit eens door je hoofd gaan. De artikelen zijn bestemd voor ingelogde sympathisanten van het WEF dus je kunt vermoeden dat halve ministeries die berichten dagelijks moeten opzuigen. Het “machine-curated platform” duidt op automatische productie van artikelen die met behulp van kunstmatige intelligentie zijn geschreven. In een vooropgezette context, met een doelgericht algoritme, kun je steeds extremere narratieven genereren, voortdurend herhalen en zichzelf “onderbouwen”.

Je kunt zo de “intellectuele elite” van hersenvoer voorzien en vooral bezighouden. De methode lijkt wel afgekeken van georganiseerde religies of van het Nationaal-Socialisme. Je zult er bijvoorbeeld vaak de term “decarbonization” tegenkomen, blijkbaar een sleutelwoord. Google geeft met die zoekterm 53.600.000 resultaten. De zoekterm “Libertarian” geeft 35.200.000 restultaten. Snap je ’t?

Klimaatverandering wordt in de artikelen constant als “catastrofe” gepresenteerd en de enorme urgentie van “de energietransitie” wordt met regelmaat in de koppen ingestampt. Geen wonder dat de oppositie tegen het World Economic Forum zich nu eindelijk aan het organiseren is. Er is een heuse tegenbeweging op gang gekomen die ernaar streeft het WEF bloot te stellen voor wat het is: een gevaarlijke sekte.

Er is inderdaad een oorlog. Die oorlog daar, die tussen de transitiesekte en de rede, tussen gevangenschap en vrijheid, dat is pas écht onze oorlog.