Categorie: Politieke bewegingen

Artikelen die gaan over (historische) politieke opvattingen en stromingen – zijnde niet de libertaire beweging – die betrekking hebben op de noodzaak en de organisatie van (collectieve) samenlevingen die overheidsgezag impliceren.

 • “Met de rug naar de samenleving”.

  “Met de rug naar de samenleving”.

  Dit is de titel van een rapport van de AIVD, de NCTV en de Nationale Politie. Het is een 25-zijdige “analyse van de soevereinenbeweging” en gaat over groeperingen die het helemaal gehad hebben met de Nederlandse staat, en …

 • Jodenhaat

  Jodenhaat

  Na een epidemie volgt Jodenhaat. Dat was de titel van een artikel van Geertje Dekkers in het Historisch Nieuwsblad van 16 juni 2020. Het artikel ging in op het fenomeen van het aanwijzen van een zondebok voor rampen waarvan de …

 • Boerenopstand in Europa

  Boerenopstand in Europa

  Helemaal onverwacht was het niet, maar de omvang van de boerenprotesten laten ons versteld staan. In elk land van de Europese Unie staan boeren op en protesteren massaal en tegelijk tegen de maatregelen ten gevolge van de “Green Deal” van …

 • Bestuurlijke Ongehoorzaamheid

  Bestuurlijke Ongehoorzaamheid

  De meeste lezers van dit stuk leven in het land waar sociaal-democratische, christen-democratische, liberaal-democratische en 66-democratische partijen sinds tientallen jaren werken aan het perfectioneren van de sociaal-liberale-christelijke democratie. In juist dat land, het Beste van Alle Denkbare, schuwen de democratisch …

 • De Wet der Domheid (*Lex Stultitiae)

  De Wet der Domheid (*Lex Stultitiae)

  Edwin Delsing haalde het in 1509 verschenen satirische maar invloedrijke werkje ‘Lof der Zotheid’ aan in een artikel van 7 januari van ‘Libertair Perspectief’ over de functie van onwetendheid in de samenleving, waarin hij positieve aspecten van onkundigheid belicht. …

 • Vrijwillige Solidariteit

  Vrijwillige Solidariteit

  “Hoe laat is het? Solidariteit!”, is een leus die regelmatig wordt gebruikt door groepen demonstranten die zich vol passie uitspreken tegen een maatschappelijk probleem. Solidariteit is een waarde die buiten de politiek om door veel mensen wordt gewaardeerd. Het gaat …

 • Lof der Domheid (Laus Stultitiae*)

  Lof der Domheid (Laus Stultitiae*)

  De meeste mensen interesseren zich meer voor de invloed van regels op hun persoonlijk leven dan voor de achterliggende redenen voor politieke beslissingen. Met die gedachte in het achterhoofd hoor je verzuchtingen dat veel mensen eigenlijk te dom, te laagopgeleid …

 • “Operatie geslaagd – patiënt overleden”: Proportionaliteit in oorlogstijd

  “Operatie geslaagd – patiënt overleden”: Proportionaliteit in oorlogstijd

  Enkele weken geleden moest ik onwillekeurig denken aan deze uitdrukking toen Netanyahu voor de zoveelste keer benadrukte dat het Israëlische leger toch beslist “proportioneel” te werk ging in Gaza ondanks duizenden doden en grote verwoestingen. Echter, niet een keer hoorde …

 • Opting out, het ‘illegale’ zelfbestuur

  Opting out, het ‘illegale’ zelfbestuur

  Overal waar wij kijken zien wij de contouren van de greep die de overheid op de samenleving heeft. Niet alleen wordt het burgerlijk handelen geconfronteerd met de overheidsbemoeienis. De zogenaamde noodzaak van de overheidsbemoeienis is in het denken van de …

 • Soevereinenbeweging

  Soevereinenbeweging

  “# ik doe niet meer mee” is trending, tenminste zo lijkt het als je in bepaalde X-bubbels rondzwerft of geloof schenkt aan de angstwekkende uitingen van de AIVD. De opeenvolging van schandalen, de coronamaatregelen en de oorlogsretoriek van …

 • Waarom ontwijken agoristen belasting?

  Waarom ontwijken agoristen belasting?

  Belasting. Voor de meeste burgers is het één van de meest vanzelfsprekende aspecten van het leven waar geen vragen over worden gesteld; hoogstens een frons wanneer de belastingen worden verhoogd. Dit was 1 juli het geval toen de belastingrente steeg …

 • De mensen verachtende “democratische rechtsstaat”… en wat is dan een Libertarische Rechtsstaat?

  De mensen verachtende “democratische rechtsstaat”… en wat is dan een Libertarische Rechtsstaat?

  Onlangs werd ik op Twitter erop aangesproken dat ik wellicht niet (meer) geloofde in de “rechtsstaat”? Letterlijk: “Ik merk dat u geen enkel vertrouwen heeft in de rechtsstaat, klopt dat?” Op mijn wedervraag “wat verstaat U onder een …