Over het Libertair Instituut

Het Libertair Instituut is het politiek-wetenschappelijke bureau van de Libertaire Partij. Het verricht onderzoek naar maatschappelijke thema’s, met een specifieke interesse in de libertaire kijk op die thema’s.

Algemene doelstelling

Theoretische toetsing van het libertarisme, waaronder het klassiek-liberalisme, minarchisme, voluntarisme, objectivisme, anarcho-kapitalisme en agorisme, door middel van wetenschappelijk onderzoek en het stimuleren van wetenschappelijk discours.

Specifieke doelstellingen

 • Toegankelijk maken van internationale wetenschappelijke inzichten over het libertarisme voor het Nederlandse taalgebied.
 • Stimuleren van studies en discussies over diverse aspecten van het libertarisme.
 • Bevorderen van kennisoverdracht door middel van publicaties en presentaties.
 • Ondersteunen en organiseren van wetenschappelijke klankborden voor promovendi.
 • Ondersteunen van academische leergangen met een libertarische signatuur, inclusief alternatieve benaderingen.

Structuur

Bestuur met toezichthoudende stichtingsraad en werkgroepen. Het wetenschappelijk bureau opereert wetenschappelijk onafhankelijk van de Libertaire Partij.

Stichtingsraad

Leden beschikken over wetenschappelijke ervaring en hebben de wens om aan de doelstellingen van het Instituut mee te werken. Zij oefenen toezicht uit op de activiteiten van het bestuur en geven zo nodig sturing aan initiatieven.

Samenstelling

 • Dr.-Ir. Edwin Delsing
 • Dr. Jan Vis – Adjunct Professor Nyenrode Business Universiteit
 • Otto Vrijhof – medeoprichter Libertaire Partij Nederland, erelid
 • Hugo Pfister BSc. – voorzitter Libertaire Partij Nederland

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarprogramma, de fondsenwerving en het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Samenstelling

 • Voorzitter: Dr.-Ir. Edwin Delsing
 • Secretaris: Vacature
 • Penningmeester: Tom Wentzel