Categorie: Onderwijs

Alle artikelen die het huidige onderwijssysteem, voorgenomene wijzigingen daarvan en opvatting en over andere en alternatieve wijze van organiseren en geven van onderwijs en het verzorgen van opleiding in het algemeen.

  • Het onderwijs als propagandist van het etatisme

    Het onderwijs als propagandist van het etatisme

    Iedere maatschappij pretendeert het onderwijs te willen gebruiken om de volgende generatie te voorzien van kennis en vaardigheden om te floreren in de samenleving en om daarmee de kansen voor henzelf te vergroten. Het breed gedragen idee is dat je …

  • De onderwijsfuik. Tips ter bescherming van je kinderen tegen burgerschapskunde

    De onderwijsfuik. Tips ter bescherming van je kinderen tegen burgerschapskunde

    Op Wikipedia valt het volgende antwoord te lezen op de vraag “is thuisonderwijs goed?”: “Kinderen die thuisonderwijs gekregen hebben, onderscheiden zich in hun schoolvorderingen én in hun sociaal-emotionele ontwikkeling in positieve zin van hun op school onderwezen leeftijdsgenoten. Volgens sommige …