Categorie: Nieuws

  • Cybernieuws van 9.6.2024

    Cybernieuws van 9.6.2024

    Adviezen Bits of Freedom over digitale burgerrechten aan de Staatscommissie rechtsstaat De privacy-organisatie Bits of Freedom heeft nog wat adviezen betreffende digitale burgerrechten voor de Staatscommissie rechtsstaat. Bijvoorbeeld het voor de hand liggende advies (dat toch overbodig zou moeten zijn) …

  • Libertair perspectief op beschouwing Miljoenennota van Geert Wilders:

    Wat staat er in artikel 20 van de grondwet? De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. Nederlanders hier te lande, die niet in …