Politie geweld en de press. Foto Engin Akyurt - Pixabay

Libertariër van de week: Sylvana Simons (BIJ1)? Over misbruik van het geweldsmonopolie van de overheid

, ,


Afgelopen week stelde Sylvana Simons (BIJ1) kritische vragen over het politiegeweld dat is ingezet tegen Kick-Out Zwarte Piet demonstranten en het feit dat deze niet beschermd werden door de politie tegen tegendemonstranten. Dit gebeurde bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Het is niet de eerste keer dat er (politie)geweld is gebruikt bij Kick-Out Zwarte Piet demonstraties. De (libertarische) vraag rijst ook, waar was Simons toen onschuldige coronademonstranten in elkaar werden geslagen? Waar is het FvD nu, terwijl zij wel vooraan stonden bij geweld tegen coronademonstranten?

Wat is er gebeurd?

Kick-Out Zwarte Piet demonstranten werden, nadat ze de afrit van de A28 hadden genomen, geblokkeerd door tientallen tegendemonstranten. Daar werden zij belaagd en werd er schade toegebracht aan onder andere hun auto’s. De politie greep niet in. De afspraak was dat de politie Kick-Out Zwarte Piet demonstranten zou begeleiden naar het centrum, waar ze wilden demonstreren.

Libertair Perspectief op de demonstratie en het geweld

Er waren afspraken gemaakt over waar, hoe en wanneer de demonstranten zich mochten manifesteren. Bij alle demonstraties wordt er vanuit de overheid bepaald waar mensen mogen demonstreren. Burgemeesters kunnen ook demonstraties verbieden als hen dat uitkomt. De burgemeester mag zich officieel niet bemoeien met de inhoud. Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. Als zelfs een zodanige politie-inzet wanordelijkheden niet kan voorkomen, pas dan kan de burgemeester overgaan tot een demonstratieverbod.

In de praktijk zien we echter dat burgemeesters vooral de demonstranten van te voren inperken door ‘free speech zones’ aan te wijzen. Ook de politieke kleur van burgemeesters kan wel eens meespelen. Pro-coronamaatregelen partij GroenLinks levert de burgemeester van Amsterdam en tijdens de anti-coronamaatregelendemonstraties in Amsterdam werd er steevast (grof) politiegeweld ingezet. De burgemeester van Staphorst (geen lid van een landelijke partij) heeft de Kick-Out Zwarte Piet-demonstratie uiteindelijk ook verboden. Dit alles past niet in het libertarisme. Je mening mogen uiten is onvoorwaardelijk.

Ook het niet-ingrijpen van de politie als er wél geweld wordt toegepast door tegendemonstranten (zoals afgelopen week gebeurde) past niet in het libertarisme. Ten eerste wordt in onze tijd jezelf verdedigen ontmoedigd door de overheid. Wapenbezit is bijvoorbeeld ten strengste verboden. Bij wapens denkt men over het algemeen gelijk aan geweren, maar er zijn ook andere lichtere wapens waarmee je je proportioneel kunt, en volgens het libertarisme mag, verdedigen. Binnen het Libertarisme heb je altijd recht op proportionele vormen van zelfverdediging, zonder consequenties. Daarnaast streeft het Minarchisme (een libertiare stroming) naar een staat die enkel bestaat om zijn burgers te beschermen tegen agressie, diefstal, contractbreuk en fraude. De KOZP-demonstranten waren hier aantoonbaar niet beschermd tegen geweld.

Selectieve verontwaardiging van politieke partijen

Er is naast de LP geen enkele partij die al het overheidsgeweld verwerpt en het non-agressieprincipe aanhangt. Sylvana Simons stelt alleen vragen als demonstranten die toevallig haar standpunt uitdragen in elkaar worden geslagen (door de overheid en/of  door tegendemonstranten). Waar was haar stem toen coronademonstranten in elkaar werden geslagen? En waar is het FvD nu, terwijl ze wel vooraan stonden toen er overheidsgeweld werd toegepast op coronademonstranten?

Voetnoten
Mag je áltijd demonstreren als je het ergens niet mee eens bent? | Projecten | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl)
Burgemeester Staphorst: ‘Wat er rond het Sinterklaasfeest bij de A28 gebeurde, kan echt niet’ (volkskrant.nl)