La Libertad Avanza! Terugblik op de TK-verkiezingen; en hoe verder?

,

In de Trueman show van 9 november met Jorn Luka, Flavio Pasquino (Blckbx.tv) en Sander Compagner (De Andere Krant) roept Flavio uit als over het nut van stemmen gesproken wordt (1:28:40): “ik hoor geen visie, ik hoor geen plan” en: “is er dan iemand die een idee heeft, als je zegt “ik wil dit niet meer” Hoe gaan we dat dan wel doen”?

De partijendemocratie, het huidige politiek-maatschappelijk mechanisme om de macht aan de sterkste ideeën te geven, verwacht van partijen dat ze hun visies op de ideale samenleving ontwikkelen. In plaats daarvan ontwikkelen de partijen die naar macht (“succes”) streven een populariteitswedstrijd waarin wat verwaterde boodschappen zijn verstopt. 

Overheidsmonopolies afbouwen

Het Libertarisme heeft wel degelijk een visie op een samenleving zonder dwang en kent ook manieren over hoe die te bereiken is. De omzetting van die visie begint wanneer je het idee toelaat dat de overheid geen monopolie mag hebben.  Geen monopolie op het besturen van de samenleving. Wanneer mensen, die beter zelf kunnen zorgen voor taken die nu aan “de overheid” zijn gedelegeerd, alternatieven oprichten, dan zullen er allerlei concurrerende voorzieningen ontstaan. Daarvoor hoef je helemaal geen regering omver te gooien of een revolutie te ontketenen. Het enige dat je hoeft te doen is je “opting-out” van de overheid in te vorderen. En je kunt dat doen op al die terreinen die je zelf belangrijk vindt.

Onrealistisch? Iemand zei over “Het Libertarische Sociaal Contract”: “Heel idealistisch, maar of we als mensen daaraantoe zijn???”

Het doorbreken van overheidsdwang is wel degelijk mogelijk. Laten we enkele voorbeelden bekijken:

Keuzevrijbijmij

Op 18 november maakte Olaf Weller bekend dat hij voor het eerst van zijn leven lid van een politieke partij geworden is: de Libertaire Partij. Olaf is de oprichter van het netwerk Keuzevrijbijmij. Toen tijdens de coronahysterie half Nederland vond dat ongevaccineerden een gevaar voor de maatschappij vormden en de heksenjacht onder leiding van Hugo de Jonge en Hubert Bruls volop aan de gang was, begon hij een netwerk, dat onderlinge hulp faciliteert van en voor mensen die plotseling een maatschappij vonden die vijandig stond tegenover de zeggenschap over hun eigen lichaam. Het was een praktisch idee dat voor menigeen enorm belangrijk werd. Als je zakendoet met een van de ruim 7.000 aangesloten ondernemingen dan weet je in elk geval dat je vaccinatiestatus niet wordt gevraagd en niet als een melaatse wordt buitengesloten. Inmiddels heeft KVBM ook een eigen podcast.

Amersfoort voor Vrijheid: geslaagd referendum tegen het gemeentelijke parkeerbeleid

Er zijn grenzen. Toen de gemeente Amersfoort met een “parkeerbeleid” het betaald parkeren in de hele stad wilde invoeren, initieerde Amersfoort voor Vrijheid, de partij van onze lijsttrekker Tom van Lamoen een referendum. Gestemd werd op 22 november, tegelijk met de TK-verkiezingen. Het is een doorslaand succes geworden: 74% van de bevolking stemde tegen het gemeentelijke parkeerbeleid.

Nieuwe media staan op eigen benen

Toen de “mainstream media” in de coronacrisis gelijkgeschakeld werden ontstonden in korte tijd “alternatieve media”, die zich intussen hebben geprofessionaliseerd. Self-funding kanalen als Blckbx.tv, café Weltschmerz, De Nieuwe Wereld, V for Valentine, etc. hebben zich als echte alternatieven voor de Nederlandse Propaganda Omroep kunnen presenteren. Complete filmdocumentaires zijn in productie gegaan zonder steun van de usual suspects. Zulk aanbod maakt duidelijk dat een “publieke” omroep helemaal niet noodzakelijk is, en dat het niet te rechtvaardigen is dat er belasting voor moet worden betaald.

Zelfs printmedia als de Gezond Verstand Krant en bovenal De Andere Krant hebben een trouwe lezersbasis opgebouwd en werken zonder een cent subsidie van de overheid.

Intussen is er een compleet medialandschap bijgekomen dat de culturele en politieke stromingen in Nederland kritisch in de gaten houdt. En, wat zeer belangrijk is: ze dragen zonder uitzondering het libertaire gedachtegoed een warm hart toe. Geen wonder, want wat is er mooier dan op eigen benen te staan terwijl je door je vrienden wordt ondersteund?

We zien dat het wel degelijk mogelijk is om iets te doen aan het machtsmisbruik van gesubsidieerd links. Ook zonder veel politieke macht. Het is een kwestie van doen.

Het politieke landschap na 22 november 2023

“De PVV van Geert Wilders heeft gewonnen!”. Het premierschap zij hem gegund, echter een coalitie van Agenda 2030-geleide partijen is ook nog steeds mogelijk. Al die langopgeleide ambtenaren, redacteuren, hoogleraren, “bestuurders”, die geven niet zomaar op. Het resetten van ministeries, de structuur van “het” bestuurssysteem en de denkramen van hun beleidsambtenaren is een Herculesopgave. Wilders is geen Javier Milei. Hij leeft nog dankzij de bescherming die de overheid hem biedt.

Referenda

Toch zijn er wat hoopgevende tekenen: meer en meer partijen willen het bindend referendum invoeren. PVV en NSC zijn daar expliciet in. PVV wil een bindend, NSC een correctief referendum. De VVD heeft een zwalkende koers, maar het is duidelijk dat het begrip weer salonfähig wordt. 

Versterking van grondrechten

Pieter Omtzigt wordt gezien als de man die wil dat er een toetsing aan de grondwet mogelijk wordt. Nu is diezelfde Grondwet niet veel waard, maar toch duidt zijn aandacht erop dat hem iets is gelegen aan de bescherming van individuele vrijheden. Tenminste, dat hopen we. En Omtzigt gaat invloed hebben, zonder zijn NSC is echt bijna geen regering denkbaar.

Mona Keizer trad af als staatsecretaris van economische zaken omdat ze zich niet wilde (mede)schuldig maken aan medewerking aan de schending van grondrechten. Ze vond onderdak bij BBB en stond eventjes ter discussie als de mogelijke volgende minister-president van Nederland.

Al vóór de TK-verkiezingen hebben we gezien dat libertaire ideeën hun invloed hadden op andere partijen. Denk aan BVNL en FvD. En ofschoon die partijen stemmen en zetels aan de PVV verloren hebben, zou het politieke klimaat wel eens kunnen zijn verbeterd voor libertaire initiatieven, met name voor alternatieven voor overheidsdiensten.

Hoe meer het wanbeleid, de dwingelandij en de corruptie van “bestuurders” toeneemt, hoe meer de weerstand en de weerzin tegen het verschijnsel “overheid” groeien, en hoe meer kansen het Libertarisme krijgt om zich als alternatief voor de overheidsstaat te ontplooien. De tijd is rijp om libertaire alternatieven vorm te geven. Wachten op nog grotere frustratie, totdat ook in Nederland Argentijnse toestanden heersen, zal nog veel meer schade toebrengen aan de bestaanszekerheid van de burgers. De tijd voor vreedzame actie is NU.

Libertaire initiatieven

Vanuit Libertair Perspectief is elk initiatief dat monopolies van de overheid doorbreekt toe te juichen. Of dat nu het monopolie over bouwvergunningen betreft (Hanzedorp), het geldmonopolie (Bitcoin), libertair “gereguleerde” banken, het opstellen van samenlevingscontracten zonder overheid, ongeregistreerde privéondernemingen, etc., etc. betreft. Iedereen die zich probeert te bevrijden uit de soms verstikkende en veel te dure regelopleggingen komt zaken tegen waar je alternatieven voor kunt bedenken, en waarvan je ontdekt dat zulke alternatieven vaak op supranationale schaal al lang bestaan.

Het vraagt om initiatief. En dat initiatief wordt gevoed door het perspectief dat het mogelijk is. En de uitkomst van de TK-verkiezing zet daarvoor mogelijk de deur op een kiertje. En als niet? Nou, dan gaan we het toch doen. Ons leven hangt niet af van politiek, maar van ons eigen handelen. Dat handelen bepaalt onze eigen ‘roadmap’.

We beleven een fantastische tijd: niet links, niet rechts, maar vooruit. La Libertad Avanza!