Israël en Hamas – de lont in het kruitvat

,

Als er iets verschrikkelijks gebeurt voel je druk om meteen stelling te nemen. Misschien verwacht je dat de Libertaire Partij een stelling inneemt en een partij-uitspraak doet die met de snelheid van een raket ergens moet inslaan. Dan heb je het mis. Je moet zelf denken. Misschien verwacht je van de redactie een Libertair Perspectief op de zaak?

Welnu, laten we eens wat libertaire stemmen op een rijtje zetten. Robert Valentine en Boris van der Ven besteden de hele laatste V for Valentine anti-politieke podcast aan het thema en laten alle argumenten en denkbare speculaties de revue passeren. Een goede en brede inleiding op het thema vindt je redacteur.

Het radicaal-pacifistische statement van de Libertarian Party van de VS verscheen al heel vroeg op Twitter en werkte als een koude douche op de verhitte gemoederen:

In veel commentaren uit libertarische hoek wordt er ook op gewezen dat grootschalig geweld uitgaat van grootschalige machtsstructuren. Of dat nu de Joodse staat Israel is of de zich tot moslimstaat ontwikkelde Gaza-Hamas organisatie met Iran – en de hele moslimwereld – op de achtergrond. 

Tegenover zoveel massa staat het Libertarisme letterlijk “alleen”, omdat het de filosofie van de individuele vrijheid is. Het commentaar van Dylan Allman op Twitter benoemt dit fundamentele verschil. Het werd door de Amerikaanse LP aangehaald. Let ook op het woordje “subjects”.

Vrijspreker becommentarieert op 7 oktober:

“De winnaars staan vast, dat is de overheid. En de wapenindustrie. En de investeerders daarin. De slachtoffers zijn de burgers en soldaten.”

Het doet mij denken aan de juridische hulp die Toine Manders, idealistisch gedreven oprichter van de LP, lang geleden gaf aan dienstweigeraars.

Omdat niks is als het lijkt, omdat berichtgeving over een conflict bijna nooit objectief is, omdat in Europa en in Nederland door de overheid actief censuur wordt toegepast, zul je in Libertair Perspectief geen snelle conclusies vinden. Als je zelf echter, op grond van de informatie die je wordt aangereikt en waarvan je de waarheid gelooft, partij wilt nemen voor Israel – of voor Hamas, ga rustig je gang. Stuur als jij dat wilt je eigen geld, je eigen wapens, je eigen mankracht naar de partij van je keuze. Maar “onze” overheid, die heeft geen recht om voor jou partij te kiezen. Die overheid heeft het recht niet om jou de wapens ter zelfverdediging te ontzeggen. Die overheid, die vertegenwoordigt niemand in een land. Die overheid, die graag als machtsblok optreedt, heeft niet voor haar beurt te spreken. Meneer Rutte ook niet in zijn waan dat hij zo “hoog gesteld” is, dat hij namens een heel volk kan spreken.

Een oudtestamentische wijsheid, die we in het Libertarische Sociaal Contract hebben overgenomen is de wraakregel “oog om oog, tand om tand”. Die regel houdt een beperking in. Er staat niet “twee ogen om één oog, twee tanden om één tand”. Jezelf verdedigen en wraak nemen tegen aangedaan onrecht is volgens het libertarische non-agressieprincipe geoorloofd, mits proportioneel.

In onze poging om een vredelievende positie in te nemen in conflicten tussen derden kunnen we de betrokkenen wellicht aan hun eigen regels herinneren. Daarmee wil uw redacteur absoluut niet betweterig zijn. In de nu ontstane situatie zal het verdomd moeilijk zijn om de grenzen van proportionaliteit juist in te schatten.