Huizen, appartementen. Foto Miguel Á. Padriñán from Pixabay

Hugo de Jonge: huis mag niet meer aan iedereen worden verkocht. Binnenkort alleen aan de overheid?

, , ,

Hugo de Jonge gaat verder waar hij gebleven was in zijn vorige portefeuille, vergaande dwang en drang toepassen. Uiteraard afgedwongen met het geweldsmonopolie van de overheid. Het voorstel is voorlopig nog afgeschoten door de Tweede Kamer. Maar hoelang nog voordat de trouwe volgelingen van het kabinet overstag gaan…?

Etatisme viert hoogtij in gemeenteraden

Koopwoningen tot 355.000 zouden niet meer vrij verkocht mogen worden, maar alleen aan mensen met een laag-of middeninkomen.  Gemeenten mogen dat bepalen. Maar gezien de vele gemeenteraden vol met etatisten zou een groot deel van de Nederlandse huizenmarkt zomaar eens zwaar gereguleerd kunnen worden. Etatisme (van Frans état, staat) is een term ter aanduiding van de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Misschien dat je je kunt onttrekken aan deze overheidsbemoeienis in de Bible Belt of hele landelijk gemeentes, ver van de Randstad, waar je soms nog iets van individuele verantwoordelijkheid tegenkomt. De grote steden zijn sowieso van plan deze regels in te voeren. Die hebben dan ook gigantische ambtenarenapparaten met zeeën van tijd om dit juridisch te regelen.

Deze wet gaat niet werken

Uiteraard zorgt prijsregulering voor hogere prijzen. Al is het alleen maar vanwege het feit dat woningen die rond de 330 tot 340 duizend euro dan maar voor 355 duizend euro worden aangeboden, omdat de verkoper op die manier meer vraag kan creëren omdat mensen niet uitgesloten kunnen worden boven die grens van 355 duizend. Zelfs de Raad van State waarschuwde eerder dat de nieuwe wet de huizenprijzen opdrijft. Wie zijn huis verkoopt voor een bedrag bóven de 355.000 euro, hoeft namelijk géén rekening te houden met de vergunningsplicht.

Het is een basis-economisch principe dat prijsregulering op de lange termijn zorgt voor minder aanbod. De geschiedenisboeken staan er vol mee.

Libertair perspectief- zware inbreuk op het eigendomsrecht

Een paar VVD’’ers en zelfs D66’ers komen nog wel met kritiek (zowaar). Ze stellen dat dit een inbreuk op het eigendomsrecht is. Vooralsnog houden ze voet bij stuk, maar aan het eind van de rit zullen ze braaf de handjes omhoog steken als er voor deze wet gestemd gaat worden. Met wat wat aanpassingen aan de wet voor de bühne. Bang om van hun pluche te vallen. Als ”onze” ”volksvertegenwoordigers” niet met serieuze kritiek komen, dan komen wij maar met serieuze kritiek op deze schending van de eigendomsrechten.

De grondslagen van de LP zijn duidelijk. Vanuit het libertarisme bezien verdedigen wij het recht van alle mensen om alles met hun leven en eigendom te doen of te laten wat zij willen, zolang zij geen inbreuk maken op het gelijke recht van ieder ander. Wij verwelkomen de verscheidenheid die deze vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er één waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder daarin wreed beperkt te worden door enige autoritaire macht. Dit betekent dat wij streven naar een situatie waarin de rechten van ieder individu beschermd worden. In een libertaire samenleving geniet eenieder het recht op lichamelijke zelfbeschikking, het recht op geestelijke zelfbeschikking, het eigendomsrecht, en het recht op vrijheid. Wij erkennen voorts het onvervreemdbare recht van ieder mens om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen op of bedreigingen van zijn lichaam, geest, eigendom of vrijheid. Dit wetsvoorstel van Hugo de Jonge is een rechtstreekse aanval op uw eigendom!