Greenpeace te koop! Campagnes op bestelling en veranderd in een politieke organisatie

,

Onlangs betaalde Chris Larsen 5 miljoen dollar aan Greenpeace om een haatcampagne tegen Bitcoin te beginnen. Larsen is de mede oprichter van een andere (dubieuze) cryptomunt. Hij deed het puur uit eigenbelang. Toch liet Greenpeace zich lenen om een campagne vol met misinformatie te beginnen. Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe Greenpeace de plank missloeg.

Schandalen bij Greenpeace

Er zijn tal van onderwerpen die Greenpeace heeft misbruikt voor politiek en financieel gewin. Zo wordt angstvallig stilgehouden dat de ijsberenpopulatie nu tien keer (!) zo groot is als in 1973, maar er loopt wel een campagne die stelt dat ze in het jaar 2100 uitgestorven zijn. De strijd tegen niet-giftig chloor in zwembaden en drinkwater is ook sterk overdreven door Greenpeace. De Brent Spar affaire waarbij Greenpeace doelbewust de hoeveelheid aardolie overschatte in een boorplatform die Shell wilde laten zinken (ze schatte het duizend keer hoger in). De onwetenschappelijke haatcampagne tegen kernenergie. Mens en dier in gevaar brengen door rotsblokken te dumpen. Vliegende bestuurders, die Amsterdam-Luxemburg te ver rijden vinden. Die desastreuze gevolgen voor inheemse Eskimo’s in Canada van de campagne van Greenpeace tegen de zeehondenjacht van dat inheemse volk, terwijl het niet om grootschalige industriële jacht ging, maar om een duizenden jaren oude traditie en levenswijze die kapot moest. En recent dus de anti-Bitcoin campagne gebaseerd op valse informatie.

Medeoprichter verlaat Greenpeace

Patrick Moore is een van de oprichters van Greenpeace. Zijn reden om weg te gaan was dat “Greenpeace werd ‘gekaapt’ door politiek links toen ze zich realiseerden dat er geld en macht was in de milieubeweging. Linkse politieke activisten in Noord-Amerika en Europa veranderden Greenpeace van een op wetenschap gebaseerde organisatie in een politieke fondsenwervende organisatie. Feiten doen er niet meer toe. Het doemdenken leidt (bewust?) af van daadwerkelijke milieuproblemen.

Libertair perspectief op Greenpeace

In een libertaire samenleving is iedereen vrij om zich te verenigen en doelen na te streven en fondsen te werven. Ook Greenpeace zal kunnen blijven bestaan. Maar in een libertaire samenleving kunnen ze hun macht en invloed niet laten misbruiken door de politiek. Ook de financiering zal volledig privaat moeten. Overheden kunnen in een libertaire samenleving geen klimaatdwang en drang gebruiken tegen anderen. Eigendomsrechten mogen simpelweg niet geschonden worden en geweld initiëren is niet libertair.

Voetnoot:
Medeoprichter Greenpeace, Patrick Moore, zegt dat klimaatverandering is gebaseerd op fout narratief – Climategate Klimaat