Eindejaars-overpeinzingen – verlaag je belastingafdracht: Laaghangend fruit

, ,

De herfst is in al haar glorie begonnen en 31 december komt steeds dichterbij. Voor al het feestgedruis begint, is het aardig om de financiën eens onder de loep te nemen om deze belastingtechnisch te optimaliseren. Het zou toch zonde zijn om nodeloos belasting te betalen. Ik heb een aantal eenvoudige manieren verzameld om de Libertariër hierbij te helpen. Ik zeg er meteen bij dat ik noch een vermogensadviseur noch jurist noch een specialist ben, dus ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid voor wat je met deze informatie doet.

Vermogen

De overheid worstelt al enige tijd met de vermogensrendementsheffing, waarover ze meerdere malen is teruggefloten door de rechter. Box 3 is van een dubbel fictief systeem naar een eenmalig forfaitair systeem gegaan. Hierbij zijn nog wel enkele onbelaste vermogensdelen en aftrekposten beschikbaar. Over het rendement over de eerste EUR 57.000 hoeft geen belasting betaald te worden. Een fiscaal partner regelen verhoogt deze grens tot EUR 114.000. Het gewogen gemiddelde fictieve rendement over schulden en bezittingen wordt vermenigvuldigd met het vermogen boven het heffingsvrije deel om tot “het voordeel uit sparen en beleggen” te komen, waar 32% belasting over betaald moet worden.

Forfaitaire percentages:

  • Bank- en spaartegoeden, en cash: voorlopig 0.01%, maar wordt later (en waarschijnlijk hoger) definitief vastgesteld
  • Beleggingen en andere bezittingen: 6.17%
  • Schulden: voorlopig 2.46%, maar wordt later definitief vastgesteld. Eerste EUR 3.400 aan schuld per fiscaal partner wordt niet meegenomen in de berekening.

Onbelast:

  • Cash is onbelast tot EUR 596 per fiscaal partner.
  • Bossen, natuurterreinen, landgoederen enzovoorts zijn onbelast.
  • Eigen vermogen in woning.
  • Auto, inboedel, etc.
  • Groene beleggingen. Tot EUR 65.000 per fiscaal partner belastingvrij. Komt ook met een extra heffingskorting van 0.7% van het bedrag in box 1.

Grosso modo zijn er 2 tactieken: je vermogen verlagen en je vermogen beschermen. Het gemakkelijkste is om geld van de bank te halen. De impact hiervan is echter gering vanwege het lage forfaitaire rendement. Volgend jaar zal het meer zin hebben. Het voordeel komt indirect doordat meer van je beleggingen heffingsvrij worden. Het komt erop neer dat je je vermogen zo laag mogelijk wil hebben op de peildatum. Grote uitgaven naar voren halen is ook een goed idee. De auto vervangen, de badkamer opknappen, je verzekeringen in één keer betalen (geeft soms ook korting trouwens), koop je prep-voorraad alvast, enzovoorts. Interessant voor de ouderen onder ons: belastingvrije schenkingen gebruiken om enerzijds de erfbelasting te ontlopen en anderzijds de rendementsheffing te verlagen. Jaarlijks EUR 6.035 aan kinderen en EUR 2.418 aan anderen. Daarnaast bestaan er eenmalige verhoogde vrijstellingen (ontvanger of partner moet onder de 40 jaar en 1 dag zijn) voor de eigen woning, een dure studie, en overige.

Bron:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken

Zoals eerder vermeld worden schulden meegenomen in de berekening voor het belastbaar vermogen, maar door de drempelwaarde van EUR 3.400 per fiscaal partner kan het voordelig zijn om de schuld af te lossen. Je zou ook op de hypotheek kunnen aflossen. Het eigen vermogen in de woning is onbelast en het eigenwoningforfait wordt niet beïnvloed door het eigen vermogen. Je zult wel wat hypotheekrenteaftrek verliezen, dus je moet goed kijken wat er meer oplevert.

Naast je vermogen verlagen is het ook mogelijk om je centen te stallen in belastingvrije bezittingen. Je kunt het in kunst, wijn en sieraden stoppen, maar dan moet de fiscus er wel van overtuigd zijn dat het geen verkapte beleggingen zijn. Bos en natuurterreinen zijn interessant: waardevast en geeft ook andere voordelen in de vorm van brandhout en eigen grond en natuur. Er is helaas niet makkelijk aan te komen. Voor investeerders is er een speciale categorie, genaamd “groene beleggingen”. Dit zijn erkende groenfondsen die worden gemanaged door een aantal Nederlandse banken.

Bron: belastingdienst

Het rendement komt voornamelijk uit het belastingvoordeel. Bij DeGiro kon ik alleen ASN Groenprojecten en Triodos Groenfonds vinden. Geen liquide handel. Op de site van Triodos 40 basispunten aan- en verkoopkosten. Met wat moeite is hier waarschijnlijk wel wat voordeel te behalen op de korte termijn. Het scheelt 6.17% maal 32% aan vermogensrendement en nog eens 0.7% aan aftrek op je inkomen. Dat is 1.97% + 0.30%, maar daar moeten nogal wat kosten voor gemaakt worden. Het beste zou natuurlijk zijn om deze investering zo kort mogelijk aan te houden. Het is onduidelijk of dat geaccepteerd wordt door de fiscus. Bij je normale beleggingen worden verkopen rond Nieuwjaar als “niet gebeurd” beschouwd, als ze binnen 3 maanden weer ongedaan gemaakt worden. Er waren belastingplichtigen die de hele ratsmodee op de 30ste december liquideerden en dan alles een week later weer aankochten om op de peildatum alleen nog maar cash te hebben vanwege de lagere tarieven. De fiscus was er geen fan van. Mocht je nou denken dat de crisis er nu echt aan zit te komen, verkoop dan alles voor 31 december om in ieder geval nog een paar procent te pakken op de belastingen. Anderzijds hangt het ook af van je verwachte rendement: je kunt in 3 maanden risicovrij 2% verdienen door het te verzilveren. Dat is 8% op jaarbasis. Bij een spaarrente van 2.5% per jaar, helemaal niet slecht.

Inkomen

Naast het vermogen is het ook mogelijk om het belastbaar inkomen te verlagen. Ik heb twee relatief eenvoudige manieren gevonden. Dit kan door belastingaftrekbare giften te doen. Een gift is belasting-aftrekbaar als het aan een aantal eisen voldoet. Het moet bijvoorbeeld gaan naar een ontvanger met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Instituten als musea en politieke partijen hebben zulke status. Ook de Libertaire Partij Nederland. Contributie aan politieke partijen is ook aftrekbaar. Dit zorgt voor minder belasting, maar netto houd je er niet meer door over. Het geld gaat in plaats van naar de roverheid, naar een doel waar je wel achter staat. Als je rond modaal zit qua inkomen, is het verschil netto gering door de hoge marginale belastingdruk. Kijk voor de eisen bij de fiscus: website fiscus. Door de drempelwaarde is een eenmalige gift minder aantrekkelijk dan een periodieke, maar de laatste moet dan weer schriftelijk vastgelegd worden.

Een manier waarop je er wel netto beter van wordt, is door kosten en/of arbeid voor een ANBI af te trekken. Zoals altijd zijn hier eisen aan verbonden, maar hier is goed aan te voldoen. Vergeet ook de gemaakte reiskosten niet: autokosten gaan voor EUR 0.21 per km en taxikosten en OV naar werkelijke kosten.

Tenslotte: middeling van het inkomen kan de inkomstenbelasting ook verlagen. Dit heeft vooral zin voor mensen met sterk schommelende inkomens.

Nog andere tips? Laat het ons weten door te mailen naar [email protected]