Democratie is het opium van het volk

Hoe ervan af te komen zonder het kindje met het badwater weg te gooien?

De Wet Publieke Gezondheid werd “succesvol” door de Eerste Kamer geloodst. Aangezien de democratisch gekozen meerderheid in een parlementaire democratie de hoogste autoriteit is, kunnen degenen die het er op principiële gronden niet mee eens zijn snel tot wetsovertreders gemaakt worden. Zo wordt de minderheid van de bevolking de illegaliteit ingedrukt.

Laten we eerst eens kijken naar wat er zoal fout is aan de “Pandemiewet”:

  • Grondwettelijk gegarandeerde vrijheden worden met een gewone wet gedeeltelijk buiten werking gezet.
  • De regering heeft de procedure voor een grondwetswijziging bewust ontweken. Deze procedure verlangt dat er een gekwalificeerde meerderheid (2/3) vóór en na verkiezingen (dus tijdens twee opeenvolgende regeerperiodes) is voor de wijziging.
  • De wet is in stemming gebracht vóórdat er een evaluatie van de effectiviteit van de coronamaatregelen heeft plaatsgevonden.

De conclusie van uw redacteur is dat deze wet op onwettige wijze tot stand is gekomen.

Aanval op de democratische rechtsstaat

Er zijn legio voorbeelden van de onwettigheid van wetten. De afwijzing van de Europese Grondwet werd niet alleen in de prullenbak gesmeten, maar het referendum werd zelfs op slinkse wijze afgeschaft. Je kunt stellen dat de meeste wetgeving die erna tot stand kwam, volgens de eigen regels van de “democratische rechtsstaat” onwettig zijn.

De regering zal niet haar eigen handelen, maar de titel van dit stuk interpreteren als een “aanval op de democratische rechtsstaat”. En ze kan daarop bijzonder heftig reageren. De uitvoerende overheden en de rechterlijke macht moeten ervan uitgaan dat “wetten” legaal zijn. Oppositie tegen de democratische rechtsstaat zetten ze graag in de hoek van organisaties die door de AIVD en de NCTV in de gaten gehouden worden. Vervolgens willen ze maar al te graag “radicaliseringstendensen” detecteren om hun speurwerk te rechtvaardigen.

De politieke geschiedenis laat zien dat de “democratische rechtsstaat” geen enkele garantie biedt tegen overname door fascistoïde en totalitaire krachten. De Duitse Weimar-Republiek was er in 1933 niet tegen bestand, het huidige Nederlandse Rutte-Koninkrijkje in 2023 evenmin.

Als deze titel al activiteit van de de AIVD oproept, dan is hier een YouTube-linkje om hen zoet te houden. Luister vooral vanaf minuut 22:20 … “Democracy: Opium of the People”.

Libertariërs zijn als de humanisten in de Middeleeuwen

Volgens uw redacteur – let wel, dit is mijn persoonlijke mening – is de “democratische rechtsstaat” een gevaarlijk bestuurlijk systeem dat dringend aan vervanging toe is. Het systeem berust op de veronderstelling dat regeerders integer zijn en goede bedoelingen hebben. Die aanname blijkt naïef te zijn. Democratie is opium voor het volk. Het is bedoeld om mensen te laten denken dat de overheid in overeenstemming met de wil van het volk handelt. Je wordt je pas bewust dat dat altijd in jouw voordeel werkt wanneer je langzaam maar zeker buitengesloten raakt. Je wordt “wakker”. Het ontwenningsproces is moeilijk wanneer je geen alternatieven ziet.

Libertariërs, en allen die daar dichtbij zitten, zijn als de humanisten in de Middeleeuwen. Terwijl de samenleving vastzit in een rigide waardensysteem met een allesbepalende clerus, inquisitie en “wereldlijke” executiemacht, zijn er mensen, eenlingen vaak, die zich eraan ontworsteld hebben, een steeds duidelijker wordende visie ontwikkelen. Autoriteiten reageren erop als door een wesp gestoken, want het zijn serieuze bedreigingen voor hun privileges.

En wees eens eerlijk: ben je ooit een domme libertariër tegengekomen? De vergelijking met de humanisten is geen zelfbewieroking, maar een constatering. Als je wilt, kun je nog veel verder teruggaan: ooit waren er mensen die zichzelf beschouwden als het zout der aarde. Geen gemakkelijke positie, maar wel een noodzakelijke. Het is een kracht die de wereld beweegt.

Eppur si muove.

Alternatieven voor de democratische rechtsstaat.

Ik ben lid van de Libertaire Partij omdat het de enige partij is die een realistische visie heeft hoe je daadwerkelijk op een vreedzame manier de overheid kunt beperken tot een instituut dat jouw vrijheid en eigendom beschermt, in plaats van afneemt. De huidige overheid zal daarvoor een “controlled shutdown” moeten ondergaan, terwijl we de vrijheid claimen om concurrerende alternatieven te ontwikkelen: parallelle samenlevingen, met een keur aan stichtingen, verenigingen en ondernemingen die maatschappelijke overheidstaken gaan overnemen.

Het begint met individuele opting-outs. Vervolgens ontstaan vrijplaatsen voor mensen die niks meer met deze overheid van doen willen hebben. Mensen, die bijvoorbeeld hun kinderen naar eigen inzicht willen opvoeden, en niet tot staatsburger willen indoctrineren. Mensen, die vrij kunnen kopen en verkopen op hun eigen vrijmarkten. Zonder toezichthouder, zonder BTW-“afdracht”, zonder gedwongen fiscale administratie. Mensen die zelf bepalen welke informatie ze produceren en tot zich willen toelaten, zonder tussenkomst van een ministerie van waarheid.

Het gonst op dit moment van de initiatieven. Bob de Wit’s coöperaties in Society 4.0, de 7’000 ondernemers van Keuzevrijbijmij, Forumland, de verschillende libertarische nederzettingen. Alle mensen die zich daarvoor engageren zijn zich ervan bewust dat er alternatieven moeten komen. Iedereen werkt aan de realiseing van modellen en van visies. De Libertairen zijn zowat de eerste organisatie geweest die een duidelijk en principieel politiek manifest hebben geformuleerd als alternatief voor de democratische rechtsstaat. Het Libertarische Sociaal Contract en de Libertarische Grondwet van 26 juli 2022 zijn een begin. Er zullen er spoedig meer volgen.

Goede bedoelingen van de overheid?

Er zijn enorm veel mensen met goede bedoelingen. Ook in de overheid. Maar de signalen zijn duidelijk dat de huidige overheid in een overnameproces zit, geleid door figuren met een eenzijdige kijk op de samenleving. Een visie, waaraan u en ik zouden moeten conformeren. Figuren, als Mark Rutte, die menen dat mensen naar “hogergestelden” moeten luisteren. Bullshit. Het is niet de intentie van de “democratische rechtsstaat”, maar het systeem voorkomt niet dat een gemanipuleerde “meerderheid” aan u en ik de wet gaat voorschrijven. Democratie berust uiteindelijk, op de aanname dat het individueel belang altijd ondergeschikt is aan het groepsbelang, en dat is de “fundamental flaw“.

Het is nu een interessante tijd, waarin misschien een samenleving zonder groepsdwang kan ontstaan. Autoriteit mag niet berusten op hiërarchische posities of op wetten. Jouw autoriteit over jezelf staat voorop. We gaan naar een samenleving van volwassen mensen die de vrijheid nemen om al of niet samen te werken. Een samenleving waar het recht op zelfbestemming en eigendom absoluut zijn en waar de verdediging tegen het initiëren van geweld vanuit de bevolking wordt meegedragen.

Met een libertarische insteek zit je beter. Liever Libertair!