De schade van 17 jaar Renske Leijten

, ,

Inmiddels hebben meerdere beroepspolitici hun afscheid aangekondigd, maar toch moeten we nog even terugkomen op het afscheid van Renske Leijten. Alle media stonden hijgerig vooraan om haar een veer in de kont te steken. Bang dat ze zijn om gewoon beschouwend/kritisch verslag te doen van de schade die ze heeft aangericht. Want je pakt de (zogenaamde) heldin van de toeslagenaffaire toch niet zomaar aan?

Afbeelding: Voorbeeld van de economische ongeletterdheid van Renske Leijten

Leijten gaat de Tweede Kamer verlaten. In de media wordt ze bewierookt. Het libertaire perspectief op 17 jaar Renske Leijten is wat minder positief.  Een politica die 17 jaar lang geprobeerd heeft een staat te creëren waarin alles en iedereen ondergeschikt is aan het collectief, staat haaks op libertaire waarden. Na 17 jaar gaat ze héél wat ‘’anders’’ doen. Ze blijft actief voor de SP, maar dan buiten de Tweede Kamer (waarschijnlijk betaald) en gaat een boek schrijven over de toeslagenaffaire. Nou, veel succes.

Spoor van vernieling

Maar liefst 5 initiatiefwetten, 870 eigen moties en 1460 Kamervragen die bijna altijd de vrijheden van het individu inperken heeft ze ingediend/geïnitieerd. Want dat is de kernzaak van de SP, u ondergeschikt maken aan het collectief, waar tegengeluiden niet worden geduld.

Eén van haar laatste initiatieven was het verplichten van een maximaal aantal kinderen in de klas. Wat ze als socialist niet begrijpt is dat hierdoor veel kinderen buiten de boot zullen vallen omdat het aantal leerlingen per klas nu eenmaal samenhangt met het aantal leerkrachten. Maar zij denkt natuurlijk dat de overheid zich moet bemoeien met vraag en aanbod, zoals een socialist dat betaamt.

Verder is ze voor een totale ontmanteling van het openbaar vervoer omdat ze dat nog verder wil gaan nationaliseren. Verder pleit de SP altijd voor grote centrale banken en het nationaliseren van al het betaalverkeer.

De SP (en ook Leijten) waren voor coronamaatregelen. Op het allerlaatste moment, toen het einde van de corona in zicht was, draaide ze bij, maar dat is hetzelfde als op 3 mei 1945 bij het verzet gaan.

Het grootste spoor van vernieling heeft ze in de zorg achtergelaten. Door de kosten zoveel mogelijk los te koppelen van de kwaliteit. Les 1 van het vak Economie is dat dit helemaal niet kan, tenzij je een volledige staatseconomie hebt. Haar initiatiefwet is wel doorgevoerd in 2012, met alle negatieve gevolgen van dien. De tekorten zijn nog hoger geworden en de kwaliteit is nog verder achteruitgegaan.  Een initiatiefwet van Leijten was om de aanbesteding van huishoudelijke zorg in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet langer verplicht te stellen. Met als doel dus om minder focus te leggen op kosten en meer op ‘’kwaliteit’’. Een populistische wet, maar in de praktijk werkt dat niet. In een echt vrije zorgmarkt met concurrente zou er een stimulans zijn om diensten zo goedkoop en goed mogelijk aan te bieden. Iets wat door overheidsingrijpen wordt verstoord. Ook heeft ze succesvol een wetsvoorstel ingediend om gemeenten te verplichten een basistarief te hanteren voor thuiszorgorganisaties. Dit had als doel dat de concurrentie op prijs stopt. Ook weer zeer verstorende overheidsbemoeienis. De zorg is nog niet hersteld van haar wandaden.

Schandalig verhoor van Leijten tegen onze partijgenoot Toine Manders

De druppel is de hoorzitting met onze partijgenoot Toine Manders. Door een arrogante en hooghartige Renske Leijten wordt hij als een crimineel ondervraagd. Heeft u deze hoorzitting nog niet gezien, dan raad ik u aan om deze te kijken. U mag zelf oordelen.

https://www.youtube.com/watch?v=DQNC8Zyx5_c&t=2s

In de hoorzitting met Manders lijkt ze verbijsterd dat er mensen zijn die anders aankijken tegen de rol van de staat en tegen belastingheffing. Ze lijkt niet te begrijpen dat er mensen zijn die de vruchten van hun eigen arbeid willen behouden en deze niet onder de dreiging van geweld aan de staat willen afstaan. Het is overduidelijk dat ze iedere vorm van kritiek wil criminaliseren.

Toeslagenaffaire: makkelijk scoren

Het zou misdadig zijn dat als de informatie over de toeslagenaffaire op jouw bureau belandt als politicus, je daar vervolgens niets mee zou doen. Overigens heeft ze zich jarenlang sterkt gemaakt voor een grote en sterke belastingdienst die het zogenaamde grootkapitaal en fraudeurs maar eens moest aanpakken. In feite is de toeslagenaffaire haar eigen puinhoop. Dan is het wel zo netjes om je eigen troep op te ruimen toch?

Verheerlijken van geweld

Begin oktober 2014 kwam Leijten in het nieuws doordat ze hartelijk heeft gelachen toen de toenmalig staatssecretaris Van Rijn werd aangevallen door een actievoerder in een SP-shirt. Geweld zou ten allen tijde afgekeurd moeten worden, of je nou een libertariër bent die het non-agressieprincipe aanhangt of niet.

Leijten heeft nooit economische waarde toegevoegd

Renske blijft actief voor de SP, maar dan buiten de Kamer. Ook gaat ze een boek schrijven over advocaat Eva González Pérez die de toeslagenaffaire aan het rollen bracht. Haar ondernemerschap en creativiteit reikt dus slechts zo ver, dat ze maar een boek gaat schrijven over de toeslagenaffaire en nog wel gewoon (waarschijnlijk betaald) actief blijft voor de SP. Van 17 jaar in de Tweede Kamer zitten wordt je nou blijkbaar niet productiever. Na 17 jaar in ivoren toren te hebben gezeten en dus nog nooit aan regulier economisch verkeer meegedaan te hebben zou ze nu haar eigen boontjes moeten doppen. Dat lukt nog niet dus blijft ze nog werkzaam bij de SP. Haar goed recht overigens.

En ze stopt ook nog eens halverwege haar termijn. Dan laat ze toch de 140.000 mensen in de steek die op haar gestemd hebben? Jezelf wegcijferen voor het collectief is wat de SP wil, maar dat geldt blijkbaar niet voor de partijtop zelf.