De Islamstandpunten van de PVV en de opstelling van Omtzigt

,

Pieter Omtzigt (NSC) wil “op dit moment” geen onderhandelingen starten met de PVV. Dat zei hij vorige week woensdag na afloop van een gesprek met verkenner Ronald Plasterk. ….. “Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat standpunten die naar ons oordeel in strijd zijn met de Grondwet”. Bron. Intussen is de lucht wat meer geklaard maar Pieter Omtzigt heeft nog duidelijke bedenkingen.

Welke standpunten van de PVV zijn nu in strijd met de Grondwet? Dit zijn waarschijnlijk de standpunten die over de islam gaan. In het programma van de PVV komt het woord islam 10 keer voor:

  • Onze cultuur, en westerse manier van leven wordt bedreigd door het binnenlaten van grote aantallen mensen, vaak uit niet-westerse, islamitische landen
  • Kortom, we gaan alles doen om de ontwrichtende asiel- en immigratieramp te stoppen! En met de beperking van de asiel- en migratie instroom naar Nederland zal ook de islamisering van ons land fors worden beperkt!
  • Nederland is geen islamitisch land: geen islamitische scholen, korans en moskeeën
  • We willen minder islam in Nederland en dat bereiken d.m.v. minder niet-westerse immigratie en de introductie van een algehele asielstop
  • Verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal
  • Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden. Verbod op islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt
  • De relaties met islamitische landen die de sharia aanhangen en van waaruit bovendien Nederlandse parlementariërs met de dood worden bedreigd zonder dat deze landen daartegen optreden, zullen direct worden verbroken
  • Er is in Nederland ook geen plaats voor sympathisanten van de gewelddadige jihad en sharia. Nederland is geen islamitisch land. Onze eigen cultuur en seculiere wetten hebben altijd voorrang en als je dat niet bevalt, vertrek je maar

Met name de dikgedrukte teksten zijn grondwettelijk problematisch. Vooral met betrekking tot het eerste artikel van de grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Als je als moslim maar beperkte invulling mag geven aan je geloof dan wordt je anders behandeld dan iemand die wel volledige invulling kan geven.

Mijn voorlopige conclusie is dat Wilders om te kunnen regeren de islam zal moeten gaan gedogen op het vlak van scholing en godsdienstbeoefening. Als hij dit doet fietst hij duidelijk binnen de Grondwettelijke lijntjes, in ieder geval met betrekking tot de islam.

Boter op het hoofd van Omtzigt?

Ook Pieter heeft zijn buiten Grondwettelijke wensen. Zo staat op pagina 8 van het programma:

Wij zijn het enige land in Europa waar de rechter wetten niet kan toetsen aan de Grondwet. Daarom willen wij het verbod op toetsing aan de Grondwet opheffen en een constitutioneel hof instellen dat aangenomen wetten toetst aan de Grondwet.

Toegegeven, Pieter stelt een grondwetswijziging voor en dat doet Geert niet. 

Grondwet nader bekeken

Artikel 6 lid 1 van de Grondwet geeft de overheid overigens nu al bevoegdheden om beperkingen aan godsdienstbeoefeningen in te voeren: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Men heeft tijdens covid vanwege dreiging voor de volksgezondheid overwogen van dit artikel gebruik te maken. Wellicht dat sommige van de voorstellen van de PVV hiermee toch als Grondwettelijk kunnen worden beschouwd, omdat hij hiermee het land tegen bedreigingen wenst te beschermen. Deze nuance wordt door Omtzigt genegeerd.

Wat velen niet beseffen is dat de huidige Grondwet tegenstrijdigheden bevat dan wel toestaat. En dus verre van heilig is. Al met al is Omtzigt zelf ook niet blij met de Grondwet en wenst hij hier veranderingen door te voeren.

Conclusie

Deze nuanceringen mis ik in het huidige debat, vandaar dit artikel. Wat overigens een kernwaarde van een democratie is, is dat men bepaalde breed gedragen meningen niet op voorhand buitensluit. Dit is een decennium lang gebeurd met de PVV. Daarmee gaven partijen die de PVV nu verwijten maken aan geen respect te hebben voor een deel van het electoraat. En ook dat is kwalijk gedrag.