D66 ofwel de beïnvloeding van maatschappelijke organisaties: de Consumentenbond

,

Onlangs had ik een interessante Twitter-conversatie. Het ging over een idee om prijzen van levensmiddelen onderling – tussen consumenten – uit te gaan wisselen. Als niet-ingezetene (sinds 33 jaar) vroeg ik of de Consumentenbond eigenlijk nog bestond. Vroeger publiceerde die de prijsvergelijkingen – en was een “autoriteit” op dat gebied. Het antwoord was: die bestaat nog. Ik opperde speculatief, dat ze dan intussen wel een D66-directeur moesten hebben…

Het antwoord kwam prompt: “D66-politica Lousewies van der Laan (1966) is tot voorzitter van de Consumentenbond gekozen

Je kon er de klok op gelijk zetten, mar toch was ik verbaasd over mijn voorspellend vermogen. Het nieuws (2021) was mij ontgaan, dat moet je me geloven. Mijn proefballonnetje bleek te kloppen:

De functie is “voorzitter van de Raad van Toezicht”. Ze volgde Pieter Broertjes (PvdA) op. Lousewies van der Laan (1966) is ook nog directeur van Transparency International Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldwijde “anti-corruptie” NGO.

Anti-corruptie klinkt goed, na de 10 miljoen van Sieuwert, de verdwenen 5 miljard van Hugo de Jonge, de 723 miljard die Ursula van der Leyen zomaar uitgaf en de verhoging van de beheerders-provisies op 1500 miljard Nederlands pensioengeld, lijkt er daar in toenemende mate ontzettend veel te doen. Om nog maar even te zwijgen over de wapenhandel voor Oekraïne. De daarmee gemoeide bedragen zullen nog wel staatsgeheim zijn, maar zullen ook ooit boven water komen. Wie neemt het me kwalijk om te denken dat met D66 aan de knoppen het “publieke” objectief steeds eenzijdiger wordt afgesteld? D66, kampioen van de cancel culture, kampioen in de populismebestrijding, D66, de partij die met een oogklep haar linkeroog verzegelt. De waarden-loze D66

Waarom gaat Lousewies – van D66 – zich met de toekomst van de Consumentenbond bemoeien? Anti-corruptie lijkt toch zó veel belangrijker dan consumentenbelangen. Zal de Consumentenbond ons in de toekomst waarschuwen tegen de afbraak van privacy door elektronische ID’s? Zal de Consumentenbond het waarschuwend vingertje opheffen tegen persoonlijke CO2-budgets? Zal de Consumentenbond pleiten voor declaratie van insectenmeel? Zal de Consumentenbond kritiek hebben op het onbetaalbaar maken van dierlijk eiwit? Is de Consumentenbond nu al even “politiek neutraal” als de NPO?

Het is opvallend hoe succesvol de waarden-loze D66-leden in allerlei maatschappelijke organisaties weten door te dringen. En niet alleen in de NPO. “We have successfully penetrated”, om de woorden van de Godfather van de wereldleiders maar eens te gebruiken.

Chapeau! Politiek, met een grote “P”.

Libertair Perspectief

De “gang door de instituties”, met het doel een politieke ideologie te verwezenlijken is een beproefde sociaaldemocratische werkwijze. Ze parasiteren op het erfgoed van instituten, opgebouwd met de energie en het idealisme van vorige generaties. De werkwijze: de besturen eerst frustreren en vervolgens overname en naar hun ideologische hand zetten. Lousewies nam het stokje over van een PvdA-man.

Binnen het Libertarisme zijn aanhangers van instituten zeldzaam. Je kunt er niet op rekenen dat libertairen dezelfde tactiek gaan volgen om de wereld naar hun hand te zetten. Met een goede reden. Want wat je ziet is, dat instituten, die vanuit één enkele ideologie gerund worden zichzelf op den duur kapotmaken. De samenleving is zó pluriform, dat eenzijdigheid weerzin opwekt. Revoluties eten hun eigen kinderen uiteindelijk op Dat is een aspect, dat vreemdverrijkend links over het hoofd ziet.

Het is parasitair – in de biologische zin van het woord – want de overgenomen instituten sterven uiteindelijk af. We zien dit nu gebeuren: de stervende Nederlandse sociaaldemocratie rochelt hier en daar nog, maar de verrotting begint al behoorlijk te stinken.

Penetratie van instituten, als je wilt kun je het ook “infiltratie” noemen, is geen constructieve strategie. De strategie van het Libertarisme is het “faciliteren” van zelfontplooiing. Faciliteren betekent “gemakkelijk maken”. Dat uit zich in het afbreken van barrières: het wetwissen, het ontregelen. Een stelsel, dat ogenschijnlijk geregeerd wordt met wetten en regels is niet bestand tegen mensen die zelfbestemming opeisen, en diezelfde zelfbestemming van anderen respecteren. Bibliotheken vol met wetten, directieven en regels halen het niet bij eigen verantwoording en de libertarische principes van zelfbestemming en NAP.

Laten we dus gewoon onze eigen gang gaan en op vreedzame wijze ons eigen deel van deze wereld vormgeven. Inclusief het opzetten van een alternatieve Consumentenbond, die marktmanipulaties in de gaten houdt.

D66 zal er jaloers op zijn.